Hastanemiz

Üniversitemizin önlisans ve lisans programlarına devam eden aktif öğrencilerimizin Genel Sağlık Sigortası kapsamında muayene ve tedavileri Balgat kampüste bulunan Ufuk Üniversitesi Dr. Rıdvan Ege Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesinde yapılmaktadır. Genel Sağlık Sigortası ile ilgili bilgiye https://www. ufuk.edu.tr/ogrenci-genel-saglik-sigortasi linkinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca İncek kampüste bulunan öğrencilerimizin hafta içi mesai saatleri içinde sağlıkla ilgili olarak yaşadıkları anlık sorunlar için başvuru yapabilecekleri bir “Revir” birimimiz vardır.

Önemli Sorular ve Yanıtları;

Ufuk Üniversitesi Dr. Rıdvan Ege Hastanesinde muayene olmak için nasıl başvuru yapabilirim?

Ufuk Üniversitesi’ne aktif kayıtlı önlisans ve lisans öğrencilerinden Genel Sağlık Sigortası kapsamında olanlar, Ufuk
Üniversitesi Dr. Rıdvan Ege Uygulama ve Araştırma Hastanesi polikliniklere veya acil servisine başvuru yapmaları halinde muayene ve tedavileri ilave ücret ödemeksizin yapılmaktadır. Öğrencilerimiz poliklinikler için randevu
merkezinden telefonla ya da online randevu alabilecekleri gibi, acil durumlarda Acil Servis’imize başvuru yaparak sağlık hizmeti alabilirler.

Ufuk Üniversitesi Dr. Rıdvan Ege Hastanesinde muayene olmak için nasıl başvuru yapabilirim?

Ufuk Üniversitesi’ne aktif kayıtlı önlisans ve lisans öğrencilerinden Genel Sağlık Sigortası kapsamında olanlar, Ufuk
Üniversitesi Dr. Rıdvan Ege Uygulama ve Araştırma Hastanesi polikliniklere veya acil servisine başvuru yapmaları
halinde muayene ve tedavileri ilave ücret ödemeksizin yapılmaktadır. Öğrencilerimiz poliklinikler için randevu
merkezinden telefonla ya da online randevu alabilecekleri gibi, acil durumlarda Acil Servis’imize başvuru yaparak sağlık hizmeti alabilirler.

Yataklı tedavi almamı gerektiren bir sağlık sorunum olduğunda hastanemiz uygulaması nasıldır? 

Sağlık sorunu nedeni ile yataklı tedavi alması gereken öğrencilerimiz yine Genel Sağlık Sigortası kapsamında tedavi
işlemlerini Üniversitemiz Tıp Fakültesi Dr. Rıdvan Ege Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde yaptırabilirler.
Yatış gereken durumlar diğer muayene edilen birim ve yatak uygunluğuna göre yapılabilir.

Eğer sağlık sorunum nedeni ile derslere devam edemezsem ne olur?

Sağlık sorunu nedeni derslere devam edememe durumu olan öğrencilerin işlemleri Ufuk Üniversitesi Önlisans Ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (A) ve Fakülte ve Yüksekokullarla ilgili eğitim-öğretim sınav yönetmelikleri (B) kapsamında ele alınır. Öğrencilerin % 30 devamsızlık haklarına sağlık raporları da dahildir.
Sağlık sorununuz nedeni ile devamsızlık sürenizle ilgili olarak hem akademik danışmanınızı hem de öğretim
elemanınızı bilgilendirmeniz önerilir. Kayıt dondurmanızı gerektirecek bir sağlık sorununuz olduğunda yine akademik danışmanınız ile ne yapmanız gerektiği konusunda siz ya da kanuni temsilciniz
(anne-baba vb.) temasa geçmelidir. İlgili yönetmelik maddelerine Ufuk Üniversitesi web sayfasından ulaşabilirsiniz.

Eğer sağlık sorunum nedeni ile sınavlara giremezsem ne olur?

Ciddi bir sağlık sorunu nedeni ile ara sınava giremeyen öğrencinin, ara sınav için sağlık raporu alarak Bölüm/Birim
sekreterliğine vermesi gerekmektedir. Eğer öğrencinin raporu yetkili bölüm/ birim tarafından kabul edilir ise,
öğrenci özür sınavı alır. Final sınavına giremeyen öğrenci ise bütünleme sınavına girebilir. İlgili yönetmelik maddelerine Ufuk Üniversitesi web sayfasından ulaşabilirsiniz.

Yurtta kalıyorum, sağlıkla ilgili bir sorunum olduğunda ne yapmalıyım?

Yurtta kalan öğrencinin acil bir sağlık hizmeti ihtiyacı halinde; mesai saatleri içerisinde İncek kampüsteki Revir’e, mesai saatleri dışında görevli yurt personeline başvururak hastane nöbetçi hekimi/ supervisor hemşiresine danışabilir yada 112 Acil Servis aranılabilir. Kronik bir sağlık sorunum var, bu konuda bilgi vermeli miyim? Kime bilgi verebilirim? İhtiyaç halinde öğrencinin kişisel bilgi güvenliğine dikkat edilmek kaydı ile sağlık sorununun akademik danışmana, bölüm sekreterliğine ya da yurt müdürlüğüne bildirilmiş olması gerekli yardımı alabilmeyi hızlandıracaktır. Tek başıma/arkadaşlarım ile evde yaşıyorum, bir sağlık sorunum olduğunda nerelere başvurabilirim? Tüm öğrencilerimiz her türlü sağlık sorunu için hastanemize başvuru yapabilirler. Bunun dışında Hafta içi, gündüz mesai saatlerinde ikamet ettiğiniz yere en yakın aile /toplum sağlığı merkezine; onun dışındaki saatlerde acil hizmet veren en yakın hastane veya sağlık kuruluşuna başvurabilirsiniz. Yaşadığınız yere en yakın aile /toplum sağlığı merkezini internet arama motorları, e-devlet ya da muhtarlıklardan öğrenebilirsiniz. Ufuk Üniversitesi Dr. Rıdvan Ege Hastanesi Randevu; (0 312) 204 44 44 Ufuk Üniversitesi İncek Kampüs Revir (mesai saatleri içerisinde) (0 312) 586 71 00