Online Eğitim Süreçleri

Üniversitemiz Senatosunun 08.09.2020 tarih ve 2020/08 sayılı toplantısında; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 04/09/2020 tarih ve E. 55362 sayılı Yeni Korona Virüs Salgınında Eğitim-Öğretim Süreçleri hakkında “Sağlık Bakanlığının 2020-2021 eğitim öğretim yılı güz döneminde örgün eğitimlerde teorik derslerin mümkün olduğunca yüz yüze aynı ortamda bulunmaksızın uzaktan ve dijital öğretim yöntemleriyle yapılması, uygulamalı eğitimlerin zorunlu olduğu programlarda uygulamaların mümkün olduğunca ertelenmesi, ertelenmemesi durumunda kişisel koruyucu ekipmanların kullanımı sağlanarak ve gerekli tedbirler alınarak yüz yüze sürdürülmesinin önerilmesi kararı verilmiştir.” ifade edilmiş ve Üniversitenizde 2020-2021 eğitim ve öğretim dönemine ilişkin planlamalarınıza ait kararlarınızda Yükseköğretim Kurulunun, Yükseköğretim Kurumlarına tanımış olduğu insiyatif çerçevesinde Sağlık Bakanlığının yukarıda zikredilen görüşlerinin dikkate alınması hususu bildirilmiştir. Bu duruma göre • Üniversitemiz Korona Virüs Komisyonu Kararlarının uygun olduğuna, • Üniversitemizin önlisans, lisans, lisansüstü programlarında 2020-2021 eğitim öğretim yılı güz döneminde teorik derslerin uzaktan eğitim yoluyla yapılmasına, • Uygulamalı derslerin koruyucu tedbirler alınarak yüz yüze yapılıp, yapılmaması ve Ölçme, Değerlendirme işlemlerinde (Sınav notlarının ara ve final olarak belirlenmek koşulu ile ara veya final sınavına etki edecek ödev proje vb hususlarda) Fakülte/Enstitü/Yüksekokulların ilgili kurullarının yetkilendirilmesine, karar verilmiştir.