Müdürlüğümüz kurumsal değeri ve tanınırlığı artırmak, kamuoyunu bilgilendirmek ve hedef kitle ile etkili iletişim ağı oluşturmak doğrultusunda faaliyet göstermektedir. Bu kapsamda, yazılı basın, görsel medya, reklam, matbaa, tanıtım ve organizasyon çalışmalarının sağlanması, yürütülmesi ve gerekli yazılı ve görsel materyallerin oluşturulması çerçevesinde yapılanmıştır.

➟Üniversitemizde gerçekleştirilen akademik, sosyal ve kültürel faaliyetlerin organizasyonun sağlanması
➟Üniversitemizde düzenlenen tüm tören organizasyonlarının hazırlık aşamasından itibaren düzenlenmesi
➟Protokol karşılama ve ağırlama işlerinin yürütülmesi
➟Kişi ve kurumların konferans salonları taleplerinin karşılanması ve koordinasyonun sağlanması
➟Üniversitemizin özel gün ve haftalarda düzenlediği toplantı, panel, konferans ve kokteyllerin organizasyonu
➟Üniversitemizin gösteri, konser ve öğrenci bahar şenlikleri etkinliklerinin yanı sıra bilimsel ve sportif alanda düzenlenen yarışmaların organizasyonu
➟Üniversitenin şenlik, tören, konferans ve dersliklerde kullanılacak ses ve görüntü sistemlerinin takibinin ve kontrolünün yapılması
➟Vefat ilanlarının hazırlanması ve duyurulması
➟Önem arz eden bilgilerin Üniversitemizin akademik ve idari personeline SMS veya WhatsApp yoluyla iletilmesi
➟Üniversitemiz yerleşkelerinde stant açma ve afiş asma taleplerinin değerlendirilmesi ve takibi
➟Kurum içi ve kurum dışına hazırlanan ‘Teşekkür ve Takdir Belgesi’ koordinasyonunun sağlanması
➟Rektörlük tarafından düzenlenen ulusal ve uluslararası ziyaret programlarının organize edilmesi

➟Üniversitemizde gerçekleştirilen akademik, sosyal ve kültürel çalışmaların basın kuruluşlarıyla birlikte kamuoyuyla duyurulması
➟Söz konusu etkinlik ve törenlerin izlenmesi ve sonrasında hazırlanan haber bültenlerinin basınla paylaşılması
➟Etkinlik fotoğraf ve videolarının kaydedilmesi, yayınlanması ve arşivlenmesi
➟Üniversitemiz ve bağlı kuruluşlarına ilişkin basında yer alan haber ve yazıların takibinin yapılarak, Rektörlüğe bildirilmesi
➟Kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla gerekli basın açıklamalarının ve duyurularının hazırlanarak, yazılı ve görsel medyaya iletilmesi
➟Basın toplantılarına ilişkin organizasyonların yapılarak, basın mensuplarına dağıtılacak ilgili dokümanları hazırlanması
➟Basın mensuplarının sözlü veya yazılı bilgi taleplerini karşılayarak, Üniversitemiz ile medya kuruluşları arasındaki doğru ve sağlıklı bilgi akışının sağlanması
➟Üniversitemize ilişkin basında yer alan yanlış ve hatalı bilgiler içeren haber, yazı ve programlarla ilgili tekzip veya bilgilendirme yazılarının hazırlanması ve ilgili basın kuruluşlarınca yayınlanması
➟Müdürlüğümüzün sorumluluğunda bulunan ‘Ufuk Haber Merkezi’nde etkinliklerimizden derlenen haber bültenlerinin yer alması
➟Etkinlik duyurularının web sitemizde ve sosyal medya hesaplarımızda paylaşılması
➟Üniversitemizin resmi sosyal medya hesapları aracılığıyla Üniversitemizin dijital mecralarda temsil edilmesi

➟Üniversitemizde gerçekleştirilen akademik, sosyal ve kültürel etkinliklerin afiş ve davetiyesinin tasarlanması ve basımı  ➟Öğrenci diplomalarına ek olarak personel ve öğrencilerin kimlik kartı basımlarının yapılması
➟Üniversitemizin tanıtıcı bilgilerinin yer aldığı basılı veya görsel reklamlarının (billboard, afiş, pankart, dergi, broşür, matbu evrak, takvim ajanda vb.) hazırlanması
➟Üniversitenin kitaplarının basılması, telifler, yayın hazırlıkları.

➟ Üniversitemizin resmi sosyal medya hesaplarının yönetilmesi
➟ Sosyal medya gönderi ve hesaplarında gerekli tasarımların gerçekleştirilmesi
➟ Gerçekleştirilen kongre, semposyum, kültür-sanat-spor etkinliklerinin sosyal medya araçları vasıtasıyla kamuoyuyla paylaşılması
➟ Instagram, Twitter, Facebook, YouTube gibi sosyal medya platformlarından üniversitemizin tanınırlığını arttıracak paylaşımların gerçekleştirilmesi
➟ Sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen etkinliklerin takip ve koordinasyonu.

➟ Fuar ve tanıtım organizasyonlarına katılım sağlanması
➟ Üniversitemizin tanıtım faaliyetlerinin koordinasyonu
➟Üniversitemizin reklam çalışmalarının organizasyonu ve gerçekleştirilmesi
➟Tanıtım günlerinin organizasyonu ve gerçekleştirilmesi
➟Paydaş iletişiminin organizasyonu ve gerçekleştirilmesi
➟Ortaoğretim kuruluşlarıyla iletişim kurularak, öğrencilere üniversitemiz tanıtımının gerçekleştirilmesi.

➟ Öğrenci topluluklarının kuruluş ve kapanma işlemlerinin takibi
➟ Öğrenci topluluklarının faaliyetlerinin takip ve düzenlenmesi
➟ Öğrenci topluluklarının ihtiyaçlarının ilgili birimlere iletilmesi
➟ Öğrenci topluluklarının faaliyetlerinin raporlanarak arşivlenmesi