UFUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL MEDYA YAYIN İLKE VE ESASLARI

 Amaç:

Ufuk Üniversitesi’nin resmi sosyal medya hesaplarında (YouTube, Instagram, Twitter, Facebook) üniversitemizin saygınlığının korunarak, akademik birikiminin ve etkinliklerinin sosyal medyada geniş kitleler tarafından görünür hale getirilmesi amaçlanmaktadır. Günümüz sosyal yaşamının önemli bir parçası olan dijitalleşmeye dair katılımcı bir yapının oluşturularak, Ufuk Üniversitesi’nin sosyal medyada doğru ve etkin bir şekilde temsil edilmesi yönünde çalışmalar yapılacaktır. Yayınlanacak videoların genel ahlaka uygun, kamu yararı çerçevesinde belirli bir yayın kalitesine sahip olması gerekmektedir.

 Kapsam:

Ufuk Üniversitesi’nin tanıtım çalışmaları çerçevesinde, üniversite bünyesinde gerçekleştirilen etkinlikler, haberler, röportajlar, ulusal veya uluslararası akademik çalışmalar, öğrenci topluluklarının aktiviteleri yayınlanacaktır.

 Temel İlkeler:

1 – Türkiye Cumhuriyeti Devletinin varlık ve bağımsızlığına, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, Atatürk İlke ve Inkilâplarına aykırı yayın yapılamaz.

2 – Bir ulusun, bir topluluğun ve bireylerin kültürel değerleri ve inançları (veya inançsızlığı) saldırı konusu yapılamaz. Yaş, cinsiyet, etnik köken ve cinsel kimliğe bakılmaksızın nefret söylemi içermeyen ve fikir çeşitliliğine uygun bir yayın politikası izlenecektir.

3 – Her türden şiddeti haklı gösterici, özendirici ve kışkırtıcı yayın yapılamaz.

4 – Kaynak belirtilmeden bilgi, haber, görsel, ses ve görüntü kullanılamaz. Telif hakları ihlali yapılamaz.

5 – İçeriklerde intihal, iftira, hakaret, lekeleme, saptırma, manipülasyon, söylenti, dedikodu ve mesnetsiz suçlamalar yapılamaz.

6 – Kişi veya kişilerin izni olmadıkça özel yaşamın gizliliği ve kişilik hakları ilkesi ihlal edilemez.

7 – Bir bilginin, etkinliğin ve haberin yayınlanması veya yayınlanmaması karşılığında hiçbir maddi veya manevi avantaj beklenemez.

8 – 18 yaşından küçüklerin kendisinden sorumlu bir başkasının izni olmaksızın ismine, doğrudan fotoğrafına, görüntüsüne ve röportajına yer verilemez. 18 yaş altındaki bireylerin fiziksel ve duygusal varlıklarına zarar verecek nitelikte yayınlar yapılamaz.

9 – Ufuk Üniversitesi akademik ve idari personelinin veya öğrencilerinin sosyal medyada yer alması amacıyla ilettiği yazı, görsel, görüntü, haber, duyuru veya röportajın yasal, ekonomik ve etik sorumluluğu Ufuk Üniversitesi’ne ait değildir.

10 – Rektörlüğün onayı ile Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, sosyal medyada yer alması istenilen afiş, fotoğraf, video, duyuru, haber, röportaj vb. materyallerde gerekli editoryal çalışmaları yapma hakkına sahiptir.

11 – Seminer/Sempozyum/Çalıştay/Konferans vb. etkinliklerde konuşmacıların ses, fotoğraf ve görüntüleri ancak Ufuk Üniversitesi’nin resmi sosyal medya hesaplarında paylaşılmasına muvafakat ettiklerine dair belgeyi imzalamaları halinde yayınlanacaktır. 

12 – Sosyal medyada gerçekleştirilecek her türlü çalışma, Rektörlük onayı olmadan yapılamaz.